Sprawdzian

Dzieci mają włożone, w zeszyt do korespondencji, sprawdziany do korespondencji polonistycznej i matematycznej. Proszę przejrzeć je razem z dziećmi oraz podpisać się na nich. Podpisane sprawdziany wracają do mnie.